• Celjska cesta 2A, 3212 Vojnik
  • Pon - Pet: 7:00 - 15:00
  • +386 (0)3 577 20 16
  • info@plastkuntaric.si

Kanalizacijske cevi

Kanalizacijske cevi predstavljajo pomemben segment pri transportu odpadnih voda. Vsako leto so količine odpadnih voda večje, vedno višje pa so tudi koncentracije agresivnih in škodljivih medijev, ki jih odplake vsebujejo. V času strožjih predpisov zaradi precejšnje bojazni, da bi morebitne poškodbe na kanalizacijskih cevovodih povzročile iztekanje fekalnih voda in onesnaženje podtalnice, okoliškega zemljišča ali celo vira pitne vode. Zato je toliko bolj pomembno ravnati tako, da do takih katastrof ne pride.

Dolgoletna opazovanja najpogostejših okvar kanalizacijskih cevovodov v evropskih državah kažejo, da do največjega števila poškodb prihaja ravno pri togih ceveh zaradi spreminjanja pogojev v neposredni bližini cevovoda. Ti povzročajo čezmerne lokalne napetosti na cevovodih, s čimer se poveča verjetnost za nastanek trajnih poškodb. V takih primerih so prava rešitev fleksibilne cevi, ki se vedno pogosteje uporabljajo na področjih, kjer obstaja možnost zemeljskih premikov zaradi potresov, razmočenosti zemlje pri nalivih, poplavah in zaradi drugih dejavnikov.

Zato je zelo pomembno, da pri  gradnji cevovoda izberemo pravi tip cevi, odvisno od zahtevnosti terena in območja, kjer ga gradimo.

PE gladke kanalizacijske cevi

So enoplastne cevi iz polietilena, ki so znotraj in zunaj gladke. Namenjene so izgradnji enostavnih cevovodov za odvajanje deževnice. Prav tako se pogosto uporabljajo za zaščito pri izdelavi podbojev, ker jih odlikuje visoka žilavost in določena mera fleksibilnosti.

PE rebraste kanalizacijske cevi

So dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD) z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno. So plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme. Ob tem omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala in so okolju prijazne, saj ga zelo malo obremenjujejo.

PVC kanalizacijske cevi

Cevi iz polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, ki so položeni v zemljo in delujejo večinoma v pogojih težnosti. Tovrstni cevni sistemi se uspešno uporabljajo že vrsto let in v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih voda, gospodinjskih in fekalnih odplak pa tudi industrijskih odplak.

PVC cevi imajo vrsto prednosti pred cevovodi iz tradicionalnih materialov, kot so beton, armirani beton in duktilna litina. So zelo korozijsko odporni in imajo idealno gladko notranjo površino, ki zagotavlja odlične hidravlične lastnosti. Z njimi enostavno dosegamo popolno tesnost cevovoda, zagotavljamo visoko kakovost in veliko prispevamo k varovanju okolja, kadar gradimo cevovode za fekalne in industrijske odplake do čistilnih naprav.