Obnovili in posodobili smo linijo za izdelavo tankostenskih cevi.